Rozwiązania dla tuneli oraz geotechniki

Grupa systemów samowiercących GONAR znajduje różnorodne zastosowanie jako rozwiązanie tymczasowe lub trwałe w wielu dziedzinach i branżach.
Oferta
Grupa systemów samowiercących GONAR znajduje różnorodne zastosowanie jako rozwiązanie tymczasowe lub trwałe w wielu dziedzinach i branżach:

·         geotechnice
·         budownictwie podziemnym
·         przemyśle wydobywczym
·         przemyśle komunikacyjnym
·         budownictwie mieszkaniowym

Nasze produkty znajdują swoje zastosowanie w różnego rodzaju podłożach jako:
·         mikropale
·         system parasoli
·         kotwy
·         igły, gwoździe gruntowe
do wszelkiego rodzaju
·         zabezpieczeń i umocnień osuwisk, skarp i nasypów, wykopów drogowych oraz kolejowych
·         jako wstępna obudowa kotwowa
·         do wzmacniania górotworu

We know the drill.

Niemal 50-letnie doświadczenie głównie w produkcji narzędzi górniczych dla kopalń węgla kamiennego, kopalni rud metali nieżelaznych i kamieniołomów stawia firmę Gonar na wysokiej pozycji między firmami o podobnym profilu działalności.